Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 08.10

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ máy chủ

  • Chuẩn bị cho sự kiện Chaos Castle Survival (Battle Core)

Đăng vào 07 / 10 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+