Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 15.04

Thời gian: Từ 15h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho sự kiện CTC liên máy chủ
  • Fix lỗi tính DMG của vũ khí thứ 2 class Kundun
  • Fix lỗi một vài trường hợp nâng cấp đồ bị mất OPT Gia cường
  • Cập nhật một vài chức năng hỗ trợ newbie. Thông tin chi tiết sẽ có trong bài viết riêng.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 15 / 04 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+