Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 17.02.2023

Thời gian: Từ 12h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Kết thúc sự kiện đổi Linh thạch từ RR1 (Phục Hưng). RR1 sẽ bỏ tác dụng quy đổi linh thạch. Do hiện tại số lượng linh thạch đã về tới mức hợp lý tương đương với 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.
  • Cập nhật bản sửa lỗi và update cho phiên bản Test Season 18 Part 1-3 - Sự kiện Guild vs Guild mới - Illusion Temple Championship

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 16 / 02 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+