Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 17.03.2023

Thời gian: Từ 12h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ. Trận cuối cùng trong Arca Super League liên máy chủ.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 17 / 03 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+