Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 18.11

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép và chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Moss Miracle Phục Hưng
  • Sửa lỗi hiển thị Icon Buff ở thanh PT
  • Thay đổi yêu cầu để mở vật phẩm trong thùng đồ event thành 1x1

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 18 / 11 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+