Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 20.01.2023

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 20.01.2023

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Cập nhật chuỗi sự kiện mừng Tết Quý Mão
  • Giảm số lượng người chơi có thể tham gia Devil Square tại Event VIP - tối đa 50 như đã thông báo trong tuần trước.

Cập nhật sự kiện Acheron Protector (Phục Hưng)

  • Thời gian diễn ra: 21h00 Thứ 3-6 hàng tuần.
  • Drop: Nguyên liệu Wing 4, Errtel of Radiance, Sách Thuộc Tính: Lyra, Harp và Orb.

Chuỗi sự kiện mừng Tết Quý Mão: Các sự kiện sẽ có thời hạn đến bảo trì ngày 27.01.2023. Áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

  • Cập nhật sự kiện Sưu tập hoa anh đào đón tết Quý Mão
  • Cập nhật Gift Code thứ 2 đón Tết Quý Mão: Master Seal of Wealth (72 giờ) - Tăng EXP và Drop. Dành cho các nhân vật từ cấp độ 800 trở lên.
  • Cập nhật Drop các loại Boss thêm 1 vật phẩm. Áp dụng cho Kundun, Core Magrify, Ferea, Nars, God of Darkness và Balgass.

Đăng vào 20 / 01 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+