Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 27.01.2023

Thời gian: Từ 12h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép và chuẩn bị cho sự kiện Công Thành Chiến liên máy chủ
  • Kết thúc chuỗi sự kiện mừng Tết Quý Mão
  • Cập nhật hệ thống hiển thị nhặt những vật phẩm giá trị
  • Cập nhật Gift Code Lì Xì đầu năm - Khai Xuân LifeMU.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 27 / 01 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+