Bảo trì đột xuất ngày 13.09.2022

Thời gian dự kiến kết thúc: 20h00

  • Cập nhật hệ thống, nâng bảo mật và ổn định lại máy chủ
  • Dự kiến sẽ giải quyết triệt để trong vài tiếng tới, mong mọi người thông cảm và chờ thêm ạ.

Đăng vào 13 / 09 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA