Bảo trì nhanh máy chủ ngày 08.09.2023

Nếu không có lỗi phát sinh sẽ chuyển bảo trì định kỳ từ thứ 3 sang thứ 6 tuần sau

Thời gian dự kiến: Từ 18h00 đến 19h00

Nội dung:

  • Fix cool-down skill Punish hoạt động không chính xác
  • Fix lỗi kéo pt lên map Bloody Tarkan không hoạt động
  • Fix lỗi không hủy được 1 số nhiệm vụ.

Đăng vào 08 / 09 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+