Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 25.03.2022

Thời gian: Từ 15h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Sao chép và chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Cập nhật EXP và Drop cho máy chủ Tình Yêu sau khi có nhân vật giành chiến thắng trong sự kiện Battle Core. EXP và Drop sẽ duy trì đến lần bảo trì tiếp theo.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 24 / 03 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA