Bổ sung NPC tại Map Công Thành Chiến

Để tránh những lỗi disconnect trong 1 số trường hợp khi move từ map CTC về map thường sẽ có 1 NPC tương tự như Bar Lorencia tại Map Công Thành.

  • Tên NPC: Lumen the Barnaid (tương tự Bar Lorencia)
  • Vị trí: 139-74 (đi qua cầu rẽ phải)

Các chủ Liên Minh vui lòng thông tin đến các thành viên.

Đăng vào 09 / 09 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+