Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 01.07

Thời gian: Từ 13h30 đến 19h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho Arca War liên máy chủ.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 30 / 06 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+