Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 05.08

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Sửa lỗi xoay Wing 4 không ra OPT trắng
  • Cập nhật EXP cho sub VIP máy chủ Tình Yêu. EXP tối đa tại sub VIP khi full bùa BOL của 2 máy chủ sẽ tương đương nhau
  • Bỏ ring Gấu nâu khỏi Moss Bless
  • Mở sự kiện ngày hội Moss
  • Sửa lỗi crash client trong 1 vài trường hợp.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 05 / 08 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+