Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 09.09

Thời gian: Từ 13h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép dữ liệu và chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Cập nhật chức năng chat PM giữa các sub. Ví dụ: người chơi sub-server 1 có thể pm được với người chơi sub-server 2
  • Fix lỗi không vào được CC từ map thường

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 08 / 09 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+