Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 15.07

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho sự Công Thành Chiến liên máy chủ.
  • Fix lại những sách cấp 2 có OPT ẩn bị lỗi
  • Cập nhật, fix lỗi và hoàn thiện config của LifeMU cho máy chủ test Season 17.2. Hiện tại đa số lỗi quan trọng đã được Fix (DMG Element đã được cập nhật tương ứng với hệ thống hiện tại của LifeMU), dự kiến nếu không phát sinh thêm sẽ có thông báo chính thức vào tuần tới kèm theo thông tin sự kiện chào mừng phiên bản Season 17.2.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 15 / 07 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+