Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 19.08

Thời gian: Từ 0h00 đến 14h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Fix một vài lỗi nhỏ khi sử dụng hệ thống change channel

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 19 / 08 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+