Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 22.07

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Cập nhật phiên bản Season 17 Part 2 cho toàn bộ máy chủ
  • Thông tin chính thức và chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản Season 17.2 đã được đăng tải trong nhóm hoặc trên trang tin tức.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 21 / 07 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA