Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 28.07

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Cải thiện hiệu suất của máy chủ và client
  • Cập nhật lại hệ quái của 1 số spot map 1190. Số lượng các spot sẽ chia đều cho 5 hệ.
  • Cập nhật lại công thức MT4 của Elf - Heal_4thEnchant_Elf, Attack_4thEnchant_Elf, Defense_4thEnchant_Elf
  • Fix lỗi không tự động sửa Muun khi Auto bằng Mu Helper
  • Fix Range của skill Chaotic Diseier (220 DL) hoạt động không chính xác
  • Fix lỗi giảm HP của PT không chính xác skill Solid Protection

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 28 / 07 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+