Bảo trì sớm toàn bộ máy chủ ngày 23.08

Thời gian: Từ 17h00 đến 21h00

Đội ngũ kỹ thuật xin phép bảo trì sớm do ngày Thứ 6 theo định kỳ bận 1 khoảng thời gian buổi chiều sẽ không đủ thời gian để thực hiện sao chép và config cho Arca War liên máy chủ.

  • Bảo dưỡng định kỳ sớm toàn bộ máy chủ
  • Sao chép nhân vật và chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

Đăng vào 23 / 08 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+