Black Friday LifeMU

Black Friday – Thứ Sáu Đen Tối là ngày hội mua sắm trên toàn thế giới, các nhãn hàng sẽ tiến hành giảm giá hoặc khuyến mại các mặt hàng của họ.

Nhằm hưởng ứng ngày hội này, LifeMU sẽ tổ chức một vài sự kiện và đưa nó trở thành sự kiện hàng năm – Giảm giá các vật phẩm, mặt hàng tại LifeMU sử dụng WCoin hoặc LC, Gift Code. Sự kiện chỉ diễn ra 1 lần duy nhất trong năm!

https://tintuc.lifemu.com/black-friday-lifemu/

Đăng vào 25 / 11 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+