Cập nhật Công Thành Chiến Sức Mạnh

Thời gian áp dụng: Từ trận CTC ngày 20.06.2021

Thay đổi cách thức tích lũy phong ấn cho chủ Liên Minh.

  • Điểm tích lũy sẽ Reset khi: Bị tiêu diệt, Đổi nhân vật hoặc thoát khỏi máy chủ.
  • Điểm tích lũy sẽ giữ nguyên khi di chuyển khỏi khu vực Phong Ấn, dùng bùa hồi thành

Chặn các map Pháo Đài Sói, Barrack khi Công Thành Chiến bắt đầu. Khi bắt đầu chỉ có thể di chuyển theo đường mặc định là từ làng Lorencia chạy qua. Điều này để tránh trường hợp chủ Liên Minh tích gần đủ điểm và đứng làng nhằm chờ những phút cuối rồi tiến hành phong ấn.

Bổ sung phụ kiện đồ Ruud thần từ set Holyangel trở lên vào Máy Chaos Vua (random từ 3 đến 4 OPT). Một ngày có thể xoay 2 lần.

Đăng vào 20 / 07 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+