Gift Code 600 LVL Máy chủ Speed

  • Gift Code - SPEED600
  • Muun Tibetton (Evolved) 3 ngày. Muun chỉ có hiệu lực từ 13h00 đến 24h00 hàng ngày.
  • Cấp độ có thể nhận: Từ 400 level trở lên
  • Truy cập vào mục Quà Tặng - https://id.lifemu.com/gift-code và điền SPEED600 (người chơi cần chọn đúng máy chủ)
  • Gift Code tiếp theo khi có người chơi đạt cấp độ 800 - Wing Angel and Devil +0 - 3 ngày.

Đăng vào 29 / 08 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+