Gift Code Cuối Tuần (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Gift Code:

  • Tình Yêu – WEEKENDTY
  • Sức Mạnh – WEEKENDSM

Vật phẩm: 50 BOL 50% (Khóa)

Hạn sử dụng: Từ ngày 20.08.2021 đến 23h59 ngày 22.08.2021 (cần nhận trước thời gian này, khi đã nhận có thể sử dụng bất kỳ lúc nào)

Người chơi truy cập vào mục Quà Tặng – https://id.lifemu.com/gift-code

Lưu ý:

  • Trước khi nhận cần thoát tài khoản
  • Mỗi tài khoản sẽ nhận được 1 lần

Đăng vào 20 / 08 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+