Gift Code hỗ trợ bảo trì ngày 23.08

Code: BAOTRI2308

Thời hạn hiệu lực: đến 23h59 ngày 27.08.2022

  • BOL 200% x50 (Khóa)
  • Cấp độ tối thiểu để nhận: 800

Áp dụng cho toàn bộ máy chủ. Hy vọng lần bảo trì này sẽ chấm dứt tình trạng đột ngột mất kết nối.

Nhập code - https://id.lifemu.com/gift-code

Đăng vào 23 / 08 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+