Gift Code lì xì đầu năm

Gift Code ingame: /lixi. Áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

  • 50 BOL (200%) khóa

Thời gian sử dụng: Từ sau bảo trì ngày 27.01.2023 đến bảo trì định kỳ ngày 03.02.2023

Đăng vào 27 / 01 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+