Gift Code mừng xuân Quý Mão 2023

Gift Code ingame: /quymao. Áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

  • 50 BOL 100% (Khóa)
  • 50 BOL 200% (Khóa)
  • Ring Gấu Nâu 72h
  • Tẩy Master 4th – có thời hạn sử dụng 1 tuần

Đăng vào 13 / 01 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+