Gift Code thứ 2 mừng Tết Quý Mão

Gift Code ingame: /mungtet. Áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

  • Master Seal of Wealth (1 tuần) - Tăng EXP và Drop

Dành cho các nhân vật từ cấp độ 800 trở lên.

Đăng vào 20 / 01 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+