Lưu ý về map Cry Wolf trong lúc diễn ra sự kiện Công Thành Chiến

Trong lúc diễn ra sự kiện Công Thành Chiến, map Crywolf và Barrack sẽ không move được. Người chơi vào Thung Lũng Lorencia khi Công Thành Chiến đang diễn ra cần đi bộ từ Lorencia qua. Sau khi Công Thành Chiến kết thúc, map Crywolf và Barrack sẽ mở trở lại

Đăng vào 18 / 12 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+