Tắt hệ thống chuyển sub-server nhanh

Để tránh một vài lỗi phát sinh, tạm thời sẽ không thể chuyển sub-server nhanh tại máy chủ Phục Hưng

Đăng vào 21 / 11 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+