Tải game - Cập nhật cho phiên bản Season 18 Part 1-3 từ Season 18 Part 1-1

Có 2 phương thức cập nhật lên phiên bản Season 18 Part 1-3

  • Tải trực tiếp từ trang chủ tại mục Tải Game - https://id.lifemu.com/downloads
  • Chạy update từ phiên bản Season 18 Part 1-1 (mất khoảng 5-10 phút)

Khi nhìn thấy máy chủ và vào được cửa sổ điển tên đăng nhập và mật khẩu tức là đã cập nhật thành công

Lưu ý: Phiên bản Tiếng Việt sẽ được hoàn thiện muộn hơn, tạm thời người chơi có thể sử dụng phiên bản tiếng anh.

Đăng vào 03 / 03 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+