Thay đổi chức năng cửa hàng và cơ cấu sub-server máy chủ Phục Hưng

Tại các sub-server thường sẽ không thể mở cửa hàng để bán đồ (Personal Store).

Sub-server 10 sẽ sử dụng để buôn bán, mở cửa hàng. Có thể sử dụng chức năng /offtrade để treo bán đồ offline.

Tại các sub-server khác sẽ xem được cửa hàng tại sub-server 10. Do đó người chơi không cần truy cập vào sub-server 10 để mua hàng.

Tổng 8 sub-server có quái vật. Mỗi sub-server được nâng dung lượng lên 500.

Đăng vào 18 / 11 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA