Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 13.06.2024

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 13.06.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War Quyền Lực và Liên Máy Chủ
 • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

21:56

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 06.06.2024

 • Quyền Lực: Từ 16h00 đến 20h00
 • Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng: Từ 16h00 đến 19h30

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War và Công Thành Chiến (Quyền Lực)
 • Cập nhật Drop ngọc tại Phục Hưng, đồng bộ Drop ngọc tại 3 máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng
 • Đồng bộ Drop Boss tại Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng (Drop Condor Flame sẽ có tại Boss Core, Ferea, Nix ở Tình Yêu và Sức Mạnh)
 • Cập nhật giới hạn acc/HWID tại Phục Hưng lên 50
 • Cập nhật giới hạn acc/HWID tại Quyền Lực lên 10. Giới hạn về IP vẫn giữ nguyên

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

13:03

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 30.05.2024

 • Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 30.05.2024

Nội dung:

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

15:39

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 23.05.2024

 • Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 23.05.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War Quyền Lực và Arca War liên máy chủ. Sao chép sự kiện Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật thay đổi tại máy chủ Quyền Lực sau khi có người chơi đạt cấp 1000 - https://tintuc.lifemu.com/cap-nhat-cac-thay-doi-tai-may-chu-quyen-luc-cap-do-1000/

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

18:59

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 16.05.2024

 • Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 16.05.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War Quyền Lực và Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật Gift Code /battlecore cho máy chủ Tình Yêu - máy chủ giành chiến thắng trong sự kiện Tháng 05.

Cập nhật Gift Code mừng sinh nhật LifeMU: /cmsnlifemu

 • Thời hạn sử dụng: Từ sau bảo trì ngày 16.05.2024 đến bảo trì ngày 20.06.2024

Máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng

 • 100 BOL khóa 200%

Máy chủ Quyền Lực

 • 100 BOL khóa 50%

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

19:47

Quản lý TK

+