Tin Tức

Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 01.04

Thời gian: Từ 14h00 đến 19h00 (thời gian dự kiến, nếu có thay đổi sẽ thông báo trước 30 phút).

21:16

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 26.03 (lịch dự kiến)

Thời gian: Từ 21h00 đến 22h00 (dự kiến)

Chúng tôi sẽ thông báo và chỉnh sửa ở bài viết này nếu có thay đổi.

17:34

Lựa chọn máy chủ

+
Hãy lựa chọn máy chủ:

Quản lý TK

+