Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 17.06.2022

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật các sự kiện kỷ niệm 5 năm LifeMU. Thông tin chi tiết có trong bài viết đã cập nhật.
 • Cập nhật máy chủ Test Season 17 Part 2. Người chơi cần tải phiên bản mới nếu muốn tham gia test.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

04:38

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 10.06

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật dữ liệu để chuẩn bị mở Test phiên bản Season 17 Part 2. Dự kiến tuần tới sẽ mở test công khai cho toàn bộ người chơi tại LifeMU.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

22:42

Gift Code Tẩy MT 3-4

Vào ngày bảo trì vừa qua Skill Fire Blow đã được chỉnh sửa lại theo update của IGCN, do đó LifeMU sẽ hỗ trợ toàn bộ người chơi 1 bộ Tẩy MT 3-4.

Code: TAYMT34

 • Tẩy Master 3 và 4 (cần sử dụng trong 1 tuần, không thể trade hoặc để cửa hàng)
 • Áp dụng cho máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.

Thời hạn hiệu lực: đến 23h59 ngày 11.05.2022

Truy cập vào mục Quà Tặng – https://id.lifemu.com/gift-code

05:03

Gift Code hỗ trợ người chơi vì sự cố bị disconnect ngày 04-05.06

 • BOL 200% x20 (Khóa)

Áp dụng cho máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.

Thời hạn hiệu lực: đến 23h59 ngày 10.05.2022

Truy cập vào mục Quà Tặng – https://id.lifemu.com/gift-code

05:03

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 03.06

Thời gian: Từ 14h00 đến 20h00

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật sửa 1 vài lỗi liên quan đến hệ thống cửa hàng cá nhân

Lưu ý: Những nhân vật mới tạo sau ngày 27.05.2022 cần phải bỏ hết đồ khỏi cửa hàng. Những nhân vật khác vui lòng bỏ những vật phẩm giá trị khỏi cửa hàng để tránh những phát sinh không đáng có.
Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

16:50

Quản lý TK

+
CAPTCHA