Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 15.04

Thời gian: Từ 15h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho sự kiện CTC liên máy chủ
  • Fix lỗi tính DMG của vũ khí thứ 2 class Kundun
  • Fix lỗi một vài trường hợp nâng cấp đồ bị mất OPT Gia cường
  • Cập nhật một vài chức năng hỗ trợ newbie. Thông tin chi tiết sẽ có trong bài viết riêng.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

22:04

Bảo trì nhanh máy chủ Sức Mạnh ngày 29.03

Thời gian: Từ 19h00 đến 19h30

Nội dung: Sửa lỗi tự động mất bùa tại 1 số sub-server

15:22

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 25.03.2022

Thời gian: Từ 15h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Sao chép và chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Cập nhật EXP và Drop cho máy chủ Tình Yêu sau khi có nhân vật giành chiến thắng trong sự kiện Battle Core. EXP và Drop sẽ duy trì đến lần bảo trì tiếp theo.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

22:22

Quản lý TK

+
CAPTCHA