Tin Tức

Cập nhật hệ thống hỗ trợ Newbie (áp dụng từ ngày 15.04.2022)

Mọi thay đổi bắt đầu áp dụng từ ngày 15.04.2022

  • Pentagram Box thay vì Sách tân thủ sẽ drop sách cấp độ 180 – Iron Shield of the Magic
  • Thay vì Wing mini 30 ngày, khi tạo nhân vật sẽ nhận luôn Wing mini trên người
  • Sử dụng lệnh /tanthu để nhận Pet và Ring Panda 30 ngày (trước đó cần phải mở Box)
  • Giảm giá nguyên liệu xoay Wing 3 Bound xuống còn 30.000 Ruud.
  • Tăng tỷ lệ Drop nguyên liệu xoay Wing 2 và 3 Bound tại các map.
22:16

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 15.04

Thời gian: Từ 15h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho sự kiện CTC liên máy chủ
  • Fix lỗi tính DMG của vũ khí thứ 2 class Kundun
  • Fix lỗi một vài trường hợp nâng cấp đồ bị mất OPT Gia cường
  • Cập nhật một vài chức năng hỗ trợ newbie. Thông tin chi tiết sẽ có trong bài viết riêng.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

22:04

Bảo trì nhanh máy chủ Sức Mạnh ngày 29.03

Thời gian: Từ 19h00 đến 19h30

Nội dung: Sửa lỗi tự động mất bùa tại 1 số sub-server

15:22

Quản lý TK

+
CAPTCHA