Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 10.12

Thời gian: Từ 14h00 đến 19h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ

  • Chuẩn bị cho sự kiện Battle Core liên máy chủ

  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War liên máy chủ, mở máy chủ Đấu Trường dành riêng cho Arca War.

19:37

Bắt đầu tiếp nhận đổi Linh Thạch cấp 1 (max 10) qua Linh Thạch Master

Những ai có nhu cầu vui lòng inbox Fan Page (https://www.facebook.com/lifemuvietnam/) thông tin chi tiết, trade Linh thạch cấp 1 và sẽ nhận lại linh thạch cấp 2 như yêu cầu.

  • 1 Errtel Rank 5 (max cấp 10) có thể đổi 2 Errtel Master Rank 4 + 0 (tự chọn OPT)

  • 1 Errtel Rank 5 (max cấp 10) có thể đổi 1 Errtel Master Rank 4 + 10 (tự chọn OPT)

18:17

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 26.11

Thời gian: Từ 16h00 đén 20h00

02:34

Quản lý TK

+