Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 30.06.2023

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 30.06.2023

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật Gift Code Win BattleCore tháng 6 cho Sức Mạnh: /battlecore. Gift code có hiệu lực đến bảo trì tuần tiếp theo
 • Giảm số lượng sub-server PVP của máy chủ Phục Hưng. Các sub-server PVP có quái vật sẽ còn: 4-5-6.
 • Cập nhật lại dung lượng các sub-server PVP tại Danh Vọng.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

00:18

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 23.06.2023

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 23.06.2023

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Cập nhật một số AA còn thiếu vào Moss Zen máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh
 • Chuẩn bị một vài bước cuối cùng cho máy chủ Danh Vọng

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

20:12

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 16.06.2023

Thời gian: Từ 09h00 đến 13h00 ngày 16.06.2023

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép cho sự kiện Công Thành Chiến liên máy chủ
 • Kết thúc chuỗi sự kiện kỷ niệm 6 năm LifeMU
 • Cập nhật Gift Code Win BattleCore tháng 5 cho Phục Hưng: /battlecore. Gift code có hiệu lực đến bảo trì tuần tiếp theo

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

09:56

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 09.06.2023

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 09.06.2023

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

19:40

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 25.05.2023

Bảo trì định kỳ tuần này sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 thay vì thứ 6 để chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm 6 năm và BattleCore liên máy chủ.

Thời gian: Từ 09h00 đến 13h00

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

13:17

Quản lý TK

+