Tin Tức

Bảo trì cập nhật phiên bản Season 16 Part 2 cho máy chủ Speed (Test)

  • Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h30 (chỉ bảo trì duy nhất máy chủ Speed)

  • Người chơi muốn thử nghiệm phiên bản Season 16 Part 2-2 cần tải lại bản Full mới (tạm thời sẽ chỉ có bản Tiếng Anh). 2 phiên bản riêng biệt cho Season 16 Part 1 và Season 16 Part 2.

16:48

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 08.10

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00

  • Bảo dưỡng định kỳ máy chủ

  • Chuẩn bị cho sự kiện Chaos Castle Survival (Battle Core)

21:48

GIFT CODE MỪNG 6 THÁNG SỨC MẠNH

  • Gift Code - 6TSM

  • 24 BOL 200%

  • Cấp độ có thể nhận: Từ 400 level trở lên

  • Thời hạn Gift Code - Từ ngày 17.09.2021 đến 24.09.2021.

Truy cập vào mục Quà Tặng - https://id.lifemu.com/gift-code

Lưu ý: Gift Code chỉ dành cho máy chủ Sức Mạnh

19:38

Gift Code Máy chủ Speed

Gift Code - SPEED1000

Sói Hoàng Kim 7 ngày

Cấp độ có thể nhận: Từ 400 level trở lên

Truy cập vào mục Quà Tặng - https://id.lifemu.com/gift-code

23:13

Quản lý TK

+
CAPTCHA