Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 01.07

Thời gian: Từ 13h30 đến 19h00

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị và sao chép dữ liệu cho Arca War liên máy chủ.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

15:31

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 24.06

Thời gian: Từ 13h30 đến 19h00

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Battle Core cuối tuần
 • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Battle Core liên máy chủ. Người chơi cần truy cập từ máy chủ Đấu Trường để tham gia vào sự kiện Battle Core
 • Kết thúc sự kiện tăng phần thưởng Box Ruud tại các sự kiện và Monster Soul Converter
 • Cập nhật thông tin up Rank 5 linh thạch cấp 1, ngừng hỗ trợ đổi linh thạch Rank 5 qua linh thạch cấp 2. Thông tin chi tiết có tại trang chủ, trang tin tức và bài ghim trên nhóm LifeMU.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

16:47

Cập nhật thông tin up Rank Linh Thạch và loại bỏ cơ chế đổi Rank 5 qua Linh Thạch cấp 2

Do hiện vẫn còn người chơi sử dụng và tìm kiếm linh thạch Rank 5 cấp 1 mà không thể xoay được trực tiếp từ NPC, LifeMU nhận thấy cần đưa Rank 5 cấp 1 trở lại và áp dụng một vài thay đổi trong cơ chế đổi Linh Thạch từ cấp 1 qua cấp 2. Thời gian áp dụng hỗ trợ đổi Linh thạch Rank 5 cấp 1 qua linh thạch cấp 2 tự chọn đã đủ để ngừng hỗ trợ.

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 24.06.2022

1. Bỏ cơ chế đổi linh thạch Rank 5 cấp 1 qua Linh thạch rank 4 cấp 2 tự chọn OPT. LifeMU sẽ ngừng hỗ trợ đổi linh thạch cấp 2 từ linh thạch cấp 1, người chơi cần chủ động xoay lên linh thạch cấp 2 nếu mong muốn.

2. Mở lại tính năng up linh thạch từ Rank 4 cấp 1 lên Rank 5 cấp 1.

3. Áp dụng cơ chế tách linh thạch Rank 5 ra 2 linh thạch Rank 4 nếu người chơi mong muốn nâng cấp lên linh thạch cấp 2. Để nâng cấp từ linh thạch Rank 4 sang linh thạch cấp 2, người chơi cần có linh thạch rank 4 10-10-10-10. Tách Rank 5 xuống 2 linh thạch Rank 4 sẽ được áp dụng như sau:

 • 1 Linh Thạch Rank 5 sẽ có thể tách thành 2 linh thạch Rank 4 có cùng hệ kháng, thông số PVP/PVM, trong đó 1 linh thạch cùng cấp độ của 3 Rank đầu - Rank 4 sẽ là +0, 1 linh thạch có cấp độ 7770 (coi như là linh thạch phôi). Ví dụ: Người chơi có 1 Linh Thạch Rank 5 10-10-10-10-10 kháng đất PVP, sẽ nhận lại 1 Rank 4 10-10-10-0 và 1 Rank 4 7-7-7-0 kháng đất PVP.
 • Phí áp dụng: 2 RR10 cho 1 lần tách
16:16

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 17.06.2022

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật các sự kiện kỷ niệm 5 năm LifeMU. Thông tin chi tiết có trong bài viết đã cập nhật.
 • Cập nhật máy chủ Test Season 17 Part 2. Người chơi cần tải phiên bản mới nếu muốn tham gia test.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

04:38

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 10.06

Thời gian: Từ 13h30 đến 20h00

 • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
 • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Arca War liên máy chủ
 • Cập nhật dữ liệu để chuẩn bị mở Test phiên bản Season 17 Part 2. Dự kiến tuần tới sẽ mở test công khai cho toàn bộ người chơi tại LifeMU.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

22:42

Quản lý TK

+