Tin Tức

Chuyển nhiệm vụ hòm đồ sang Drop từ quái tại Atlans

Nhằm đảm bảo cho người chơi dễ dàng hơn trong việc làm nhiệm vụ trong lúc NPC Zyro (mở rộng hòm đồ) chưa xử lý xong, các nhân vật có cấp độ từ 300 trở lên khi đánh tại Atlans sẽ drop luôn rương và hòm đồ mở rộng.

Áp dụng cho cả 3 máy chủ Tình Yêu, Sức Mạnh và Phục Hưng

18:40

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 09.12.2022

Thời gian: Từ 12h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ. Dữ liệu sẽ được lấy từ 10h00 và thực hiện quá trình sao chép Online.
  • Bổ sung thêm các MINI SPOT tại Deep 1, 2, 3, 4, 5 và Swamp 800. MINI SPOT sẽ có số lượng quái ít hơn SPOT bình thường (Phục Hưng)
  • Mở thêm dung lượng cho sub-server NonPVP thường và 2 sub-server VIP.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

16:45

Thông báo Reload Quái vật (Phục Hưng)

Thời gian dự kiến: Từ 20h30 đến 21h00 ngày 06.12.2022

Mục đích: Tăng số lượng quái vật tại Kubera Mine cho phù hợp với EXP của cấp độ. Hiện tại EXP/s chỉ tương đương với Swamp Of Darkness.

Khi reload quái vật, toàn bộ Boss của máy chủ cũng sẽ được Reload theo.

20:24

Thông báo Reload Quái vật (Phục Hưng)

Thời gian dự kiến: Từ 20h30 đến 21h00 ngày 06.12.2022

Mục đích: Tăng số lượng quái vật tại Kubera Mine cho phù hợp với EXP của cấp độ. Hiện tại EXP/s chỉ tương đương với Swamp Of Darkness.

Khi reload quái vật, toàn bộ Boss của máy chủ cũng sẽ được Reload theo.

18:47

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 02.12

Thời gian: Từ 10h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng máy chủ
  • Sao chép cho sự kiện Arca War liên máy chủ
  • Mở giai đoạn 2 máy chủ Phục Hưng. Một vài sự kiện sẽ được bổ sung tại giai đoạn này. Thông tin chi tiết sẽ có ở bài viết sau ạ.

Một vài thay đổi khác sẽ được thông tin sau khi bảo trì kết thúc.

11:40

Quản lý TK

+