Thông tin máy chủ

SUC MANH Thông tin máy chủ

Thông tin máy chủ - SUC MANH
Tổng tài khoản 73249
Tổng nhân vật 36418
Tổng số Hội 69
Tổng số GM 20
PK rớt đồ Có (Tình Yêu/Sức Mạnh), Không (Phục Hưng)
Quỹ bình ổn giá Tình Yêu (280.000 LC)

TT CryWolf
Trạng thái của pháo đài Không được bảo vệ

CASTLE SIEGE INFO
Chủ sở hữu Hội DCMU
Thời điểm Giai đoạn đình chiến
Thời gian
Tiền 34.3 KKK Zen
thuế_chaos 3 %
Thuế shop 3 %
Thuế săn bắn 300000 Zen

# Hội Chủ hội Số Rena
Không có hội nào đăng ký

Quản lý TK

+