Thông tin máy chủ

SUC MANH Thông tin máy chủ

Thông tin máy chủ - SUC MANH
Tổng tài khoản 50271
Tổng nhân vật 30262
Tổng số Hội 58
Tổng số GM 18

TT CryWolf
Trạng thái của pháo đài Không được bảo vệ

CASTLE SIEGE INFO
Chủ sở hữu Hội DCMU
Thời điểm Giai đoạn đình chiến
Thời gian
Tiền 220 KKK Zen
thuế_chaos 3 %
Thuế shop 3 %
Thuế săn bắn 0 Zen

# Hội Chủ hội Số Rena
Không có hội nào đăng ký

Quản lý TK

+
CAPTCHA