Thông tin máy chủ

TINH YEU Thông tin máy chủ

Thông tin máy chủ - TINH YEU
Tổng tài khoản 73252
Tổng nhân vật 61875
Tổng số Hội 160
Tổng số GM 19
PK rớt đồ Có (Tình Yêu/Sức Mạnh), Không (Phục Hưng)
Quỹ bình ổn giá Tình Yêu (280.000 LC)

TT CryWolf
Trạng thái của pháo đài Không được bảo vệ

CASTLE SIEGE INFO
Chủ sở hữu Hội TINHYEU
Thời điểm Giai đoạn đình chiến
Thời gian
Tiền 0 Zen
thuế_chaos 0 %
Thuế shop 0 %
Thuế săn bắn 0 Zen

# Hội Chủ hội Số Rena
Không có hội nào đăng ký

Quản lý TK

+