Thông tin máy chủ

TINH YEU Thông tin máy chủ

Thông tin máy chủ - TINH YEU
Tổng tài khoản 50273
Tổng nhân vật 58838
Tổng số Hội 147
Tổng số GM 19

TT CryWolf
Trạng thái của pháo đài Không được bảo vệ

CASTLE SIEGE INFO
Chủ sở hữu Hội VIETNAM
Thời điểm Giai đoạn đình chiến
Thời gian
Tiền 62.4 KKK Zen
thuế_chaos 3 %
Thuế shop 3 %
Thuế săn bắn 0 Zen

# Hội Chủ hội Số Rena
Không có hội nào đăng ký

Quản lý TK

+
CAPTCHA