Thông tin máy chủ

PHUC HUNG Thông tin máy chủ

Thông tin máy chủ - PHUC HUNG
Tổng tài khoản 73689
Tổng nhân vật 32575
Tổng số Hội 39
Tổng số GM 15
PK rớt đồ Có (Tình Yêu/Sức Mạnh), Không (Phục Hưng)
Quỹ bình ổn giá Tình Yêu (280.000 LC)

TT CryWolf
Trạng thái của pháo đài Không được bảo vệ

CASTLE SIEGE INFO
Chủ sở hữu Hội RAGE
Thời điểm Giai đoạn đình chiến
Thời gian
Tiền 0 Zen
thuế_chaos 0 %
Thuế shop 0 %
Thuế săn bắn 0 Zen

# Hội Chủ hội Số Rena
Không có hội nào đăng ký

Quản lý TK

+