Tin Tức

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 05.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 05.03.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho các sự kiện Arca War liên máy chủ và Arca War Quyền Lực
 • Cập nhật bản Fix một vài lỗi của phiên bản Test Season 19 Part 1-3

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

10:41

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 26.02.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 26.02.2024.

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho các sự kiện sẽ diễn ra trong tuần sau liên quan đến máy chủ Quyền Lực và Liên Máy Chủ
 • Mở sự kiện Boss Battle Together (Quyền Lực)
 • Cập nhật thêm 1 số Spot thường và S-Spot (6 quái) tại các map Deep Dungeon 1-2-3-4-5 (Quyền Lực)

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

01:24

BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 19.02.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 19h30 ngày 19.02.2024.

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho phiên bản Test chính thức Season 19 Part 1-3. Dự kiến phiên bản Test chính thức sẽ được cập nhật vào Thứ 5 hoặc Thứ 6 (22 - 23.02.2024), sử dụng dữ liệu nhân vật của 4 Guild Top đầu tại các máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng.
 • Cập nhật tính năng cấp độ 800 cho máy chủ Quyền Lực

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

02:11

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 14.02.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 19h30 ngày 14.02.2024. (Dự kiến khi Top 1 đạt cấp độ 800 sẽ bảo trì 1 lần nữa để cập nhật các sự kiện đi kèm).

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ sau 2 tuần hoạt động liên tiếp trong kỳ nghỉ Tết
 • Chuẩn bị cho các sự kiện Arca War QL, Arca War liên máy chủ cuối tuần
 • Cập nhật hiển thị Spot tại các map từ Deep Dungeon 3 trở lên (Quyền Lực).

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

01:09

CHÀO NĂM MỚI, CHÀO NĂM 2024!

Chúc toàn thể cộng đồng LifeMU một năm mới an lành, hạnh phúc và thành công rực rỡ.

Lì xì toàn thể cộng đồng LifeMU

Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng (Nhận tại map Event)

 • Gift Code ingame: /lixi2024

Quyền Lực

 • Gift Code Web: LIXI2024

Vui lòng nhận lì xì trước ngày 14.02.2024. Giới hạn cấp độ nhận lì xì: Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng - 800, Quyền Lực - 350

23:44

Quản lý TK

+